Pozemkové úpravy

Zhotovujeme projekty pozemkových úprav a zajišťujeme všechny potřebné geodetické práce.

Projektové práce

 • Studie pozemkových úprav.
 • Rozbor současného stavu území.
 • Soupis nároků vlastníků pozemků.
 • Plán společných zařízení.
 • Návrh nového uspořádání pozemků.
 • Projektová dokumentace společných zařízení.

Geodetické práce

 • Doplnění podrobného polohového bodového pole.
 • Geodetické zaměření území.
 • Geodetická dokumentace obvodu pozemkové úpravy.
 • Zjišťování průběhu hranic nesměnných pozemků.
 • Podklady pro zavedení výsledků pozemkových úprav do katastru nemovitostí.
 • Vytyčení hranic pozemků dle schváleného návrhu pozemkových úprav.

 

Kontakt

GEPARD s.r.o. Štefánikova 77/52
150 00 Praha 5
tel.: 257 322 000 gepard@gepard.cz